Turvallisuusalan ammattiliitto ry:n valtuusto kokoontui sääntömääräiseen syyskokoukseensa 19-20.11.2016 Helsingissä.

Kokouksen asialistalla oli mm. uuden puheenjohtajan valinta loppu kaudeksi Sojakan siirryttyä toisiin tehtäviin. 
Turvan valtuusto valitsi puheenjohtajaksi Arttu Korhosen, joka oli aiemmin toiminut varapuheenjohtajan tehtävässä. Tämän valinnan myötä oli valittava varapuheenjohtaja ja tähän tehtävään valtuusto valitsi Arto Dahlmanin.

Kokouksen valittavaksi oli tullut myös yksi hallitus paikka ja yksi varajäsenen paikka, kun Marjut Pihonen-Randla oli estynyt hoitamaan hallituspestiään siirryttyään emoliitto PAMin palvelukseen. Hallituksen varajäsen Veikko Loponen puolestaan oli ilmoittanut, että ei pysty enää jatkamaan hallituksessa, joten hänenkin tilalleen tuli valita uusi henkilö. Äänestysten jälkeen hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittiin Saija Ahonen ja varajäseneksi Marko Lähdesniemi.

Toiminnan tarkastajiksi vuodelle 2017 valittiin Minna Kaijanranta ja varalle valittiin Sirpa Rantahäli.
Turvan tiedottamisen osalta päätettiin toimintaa tehostaa entisestään ja tämän vuoksi Sirpa Rantahäli valittiin avustamaan tiedotukseen liittyvissä asioissa.


Turvallisuusalan ammattiliitto päätti myös muistaa entistä puheenjohtajaansa Markku Sojakkaa ja luovutti hänelle Turvan standaarin kiitoksena Turvan ja turvallisuusalan hyväksi tehdystä työstä.

Sojakka on työskennellyt useissa eri rooleissa alamme työntekijöiden hyväksi ja ollut suurelta osin vaikuttamassa siihen millainen asemamme tänä päivänä on mm. emoliitossamme PAM Ry:ssä.
Turvan arvostus ja näkyvyys ovat nykyisellä tasollaan suurelta osin juuri Sojakan ansiosta.

Moni alamme luottamusmies ja työsuojelija on saanut vuosien ajan turvautua Markkuun, kun vastaukset ovat olleet hukassa. Turvallisuusalan ammattiliitto ry kiittää Markkua kaikesta mitä hän on hyväksemme vuosien saatossa tehnyt. 

Puheenjohtaja Arttu Korhonen ja varapuheenjohtaja Arto Dahlman luovuttivat Turvan standaarin Sojakalle.Sojakka pitämässä kiitos puhetta

 

Turvallisuusalan ammattiliitto

Turvallisuusalan ammattiliitto ry on yksityisen turvallisuusalan valtakunnallinen ammattiyhdistys. Jäsenet ovat piiri- ja paikallisvartijoita receptionisteja, myymälätarkkailijoita, palovartijoita, järjestyksenvalvojia, turvatarkastajia, arvokuljettajia, rahanlaskijoita, valvomo- ja hälytyskeskuspäivystäjiä, vuoroesimiehiä, metrovalvojia, vahtimestareita, henkivartijoita . . . yhteensä yli 5200 turvallisuusalan ammattilaista. Tällä hetkellä TURVA on SAK laisen Palvelualojen ammattiliiton (PAM) jäsen. TURVA koostuu seitsemästä rekisteröidystä alueellisesta ammattiosastosta.