TURVALLISUUSALAN AMMATTILIITTO RY. 

 

 

 

 

 

 

Turvallisuusalan ammattiliitto Ry: n valtuusto kokoontui Tampereella 10.11.17.

Valtuusto oli yksimielinen siitä, että tulevissa vartiointialan työehtosopimus neuvotteluissa lähtökohtana tulee olla prosenttiperusteiset palkankorotukset. Valtuusto oli myös yksimielinen siitä, että osa palkankorotuksista tulisi voida sopia paikallisesti, yritysten erilaisista tarpeista johtuen.

 

Tavoitteena tulee olla myös mahdollisimman pitkä sopimuskausi. Valtuusto katsoi, että tällä voimme turvata alan ansiokehityksen sekä saamme rakennettua alalle oikeudenmukaista palkkapolitiikkaa.

 

 

 

 

Tampereella 10.11.2017

 

 

 

 

 

Arttu Korhonen                                                                                                                              Toni Lindgren

puheenjohtaja                                                                                                                                sihteeri

 

 

 

 

 

 

Turvallisuusalan ammattiliitto

Turvallisuusalan ammattiliitto ry on yksityisen turvallisuusalan valtakunnallinen ammattiyhdistys. Jäsenet ovat piiri- ja paikallisvartijoita receptionisteja, myymälätarkkailijoita, palovartijoita, järjestyksenvalvojia, turvatarkastajia, arvokuljettajia, rahanlaskijoita, valvomo- ja hälytyskeskuspäivystäjiä, vuoroesimiehiä, metrovalvojia, vahtimestareita, henkivartijoita . . . yhteensä yli 5200 turvallisuusalan ammattilaista. Tällä hetkellä TURVA on SAK laisen Palvelualojen ammattiliiton (PAM) jäsen. TURVA koostuu seitsemästä rekisteröidystä alueellisesta ammattiosastosta.